பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jul 2, 2012

ஒத்திகை...

 புகைப்படம்: அவன் ஒரு தற்கொலைக்கு 
தயாராகி இருந்தான் 
இறந்து போய்விட 
அவன் ஒத்திகை பார்த்தான் 
மூச்சை நிறுத்தி 
ஒரு நிமிடம் தாக்குப் பிடித்தான்
பைத்தியகாரத் தனம் என்று  
சிரித்து ரசித்துக் கொண்டான்
தனக்குப் பிடித்தமான பாடல்  ஒன்றை 
பாடினான் 
விரல்களால் இசையமைத்தான் 
உறவுகளை நினைத்து 
கண்ணீர் கசிந்தான் 
பிறகு சொல்லிக் கொண்டான் 
நானே உலகம் 
நானே அதன் அரசன் 
கைகளைக் குவித்து 
கண்ணாடியை உடைத்து விட்டு 
காயத்துக்கு  மருந்திடத் தொடங்கினான்....
 
அவன் ஒரு தற்கொலைக்கு
தயாராகி இருந்தான்
இறந்து போய்விட
அவன் ஒத்திகை பார்த்தான்
மூச்சை நிறுத்தி
ஒரு நிமிடம் தாக்குப் பிடித்தான்
பைத்தியகாரத் தனம் என்று
சிரித்து ரசித்துக் கொண்டான்
தனக்குப் பிடித்தமான பாடல் ஒன்றை
பாடினான்
விரல்களால் இசையமைத்தான்
உறவுகளை நினைத்து
கண்ணீர் கசிந்தான்
பிறகு சொல்லிக் கொண்டான்
நானே உலகம்
நானே அதன் அரசன்
கைகளைக் குவித்து
கண்ணாடியை உடைத்து விட்டு
காயத்துக்கு மருந்திடத் தொடங்கினான்....
 

No comments: