பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jul 16, 2012

முக நூல் 16.07.12

தற்போது தொலைக் காட்சிகளில் ஒளிபரப்பாகும் பாடி ஸ்பிரே விளம்பரங்களைப் பார்த்தால் எரிச்சல் வருகிறது... அதுவும் ஆண்கள் ஒரு அறையில் அரைகுறை ஆடையுடன் அதனை உபயோகிக்கும் போது எங்கிருந்தோ பெண்கள் எல்லோரும் அவனைத் தேடி வருவதாக வரும் விளம்பரம், பெண்களை மிக மோசமாக இழிவு படுத்துகிறது... எந்தப் பெண்ணும் இது குறித்து கவலைப் பட்டதாக தெரியவில்லை...

பெண்களை இது போன்று சித்தரிக்கும் காட்சிகளை எப்போது கண்டிக்கப் போகிறீர்கள் சகோதரிகளே...


No comments: