பிறப்பு கேட்காமலே கிடைத்த சாபம்...

மரணம் கேட்டும் கிடைக்காத வரம்...

Jul 3, 2012

அதிர்ஷ்டமில்லாதவன்...

புகைப்படம்: அவன் தன்னை அதிர்ஷ்டமில்லாதவன் 
என்றே கூறிக் கொண்டான் 
அவனுக்கு கைகளில் எந்தக் குறையுமில்லை 
நன்றாக நடக்கவும் ஓடவும் முடியும் 
இலக்கியம் பற்றி சிறிது பேசவும் 
இசைகள் கேட்கவும் முடியும் தான் 
கல்வியும் இலவசமாகவே 
உடல் உழைப்பில்லாத வேலை 
கணினியும் இணையமும்  
அலுவலகத்தில் 
தேவைக்கேற்ற ஊதியம் 
உடைகள் 
காலணிகள் 
விலையுர்ந்த அலைபேசி 
மேலும் ஒரு இருசக்கர வாகனம் 
நல்ல நட்புகள் சுற்றிலும்  
எதையும் விட்டுத் தரும் 
தாயும் தந்தையும்  
அவன் தான் சொன்னான் 
அவன் அவளை நேசித்ததை 
தன்னுடன் அவள் இல்லாத வாழ்வில்
என்றுமே தான் ஒரு  
அதிர்ஷ்டமில்லாதவன் என்று... 
...
..
.
அவனுக்கு பதிலாக 
நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள் ?
அதையே தான் நானும் சொன்னேன்....
பளார்... 
கன்னம் சிவக்க...
அவன் தன்னை அதிர்ஷ்டமில்லாதவன்
என்றே கூறிக் கொண்டான்
அவனுக்கு கைகளில் எந்தக் குறையுமில்லை
நன்றாக நடக்கவும் ஓடவும் முடியும்
இலக்கியம் பற்றி சிறிது பேசவும்
இசைகள் கேட்கவும் முடியும் தான்
கல்வியும் இலவசமாகவே
உடல் உழைப்பில்லாத வேலை
கணினியும் இணையமும்
அலுவலகத்தில்
தேவைக்கேற்ற ஊதியம்
உடைகள்
காலணிகள்
விலையுர்ந்த அலைபேசி
மேலும் ஒரு இருசக்கர வாகனம்
நல்ல நட்புகள் சுற்றிலும்
எதையும் விட்டுத் தரும்
தாயும் தந்தையும்
அவன் தான் சொன்னான்
அவன் அவளை நேசித்ததை
தன்னுடன் அவள் இல்லாத வாழ்வில்
என்றுமே தான் ஒரு
அதிர்ஷ்டமில்லாதவன் என்று...
...
..
.
அவனுக்கு பதிலாக
நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள் ?
அதையே தான் நானும் சொன்னேன்....
பளார்...
கன்னம் சிவக்க...

No comments: